indian bhabhi

Het GNMI-Netwerk is het platform waar gemeenten onderling kennis delen over het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Via het GNMI-Netwerk kunnen vakgenoten elkaar snel en gemakkelijk vinden. In het GNMI-Netwerk bereiden gemeenten daarnaast advies voor over landelijke strategische beleidsvraagstukken.

Bekijk het overzicht van de gemeentelijke groepen op het GNMI-Netwerk. Het GNMI-Netwerk is alleen toegankelijk voor aangesloten gemeenten. Gemeenten die nog geen toegang hebben kunnen dit aanvragen.