Het GNMI-Netwerk is het platform waar gemeenten onderling kennis delen over het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Via het GNMI-Netwerk kunnen vakgenoten elkaar snel en gemakkelijk vinden. In het GNMI-Netwerk bereiden gemeenten daarnaast advies voor over landelijke strategische beleidsvraagstukken.

Het GNMI-Netwerk is primair toegankelijk voor aangesloten gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast geven we beperkt toegang aan partnerorganisaties waar we mee samenwerken.

Gemeenten en regio’s die nog geen toegang hebben kunnen dit aanvragen.

Bekijk het overzicht van de groepen op het GNMI-Netwerk in PDF.