GNMI organiseert bijeenkomst over verkeersveiligheid voor gemeenten

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur organiseert op 26 september de eerste vergadering van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid. Onderwerp die aan bod komen zijn onder meer het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en de ongevallenregistratie. 

In de bijeenkomst wordt het onderwerp verkeersveiligheid in de breedte belicht. Op die manier wil het GNMI bekijken welke onderwerpen er binnen gemeenten spelen, waar acties kunnen worden ingezet en is er ruimte om ervaringen tussen gemeentelijke medewerkers uit te wisselen. Op de agenda staan onder meer het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030, de Omgevingswet in relatie tot verkeersveiligeheid en bespreken we de ervaringen van gemeenten met verkeersongevallencijfers.

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezighouden met verkeersveiligheid. Naast gemeenten zijn ook het CROW, de VNG en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het GNMI vertegenwoordigd. Aansluitend aan de vergadering is er gelegenheid om tijdens de lunch kennis te maken met collega’s.

De vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid vindt plaats op 26 september 2018 van 10:00 tot 12:30 uur bij CROW-KpVV in Utrecht. De bijeenkomst is kosteloos. Gemeenteambtenaren kunnen zich inschrijven via onderstaand formulier.

Registratieformulier DB-leden GNMI
Start Over