Ruim 100 deelnemers Zero Emissie Doelgroepenvervoer 

Onlangs tekende Omnibuzz, het samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Met alle gemeenten die zij vertegenwoordigt, is de grens van 100 deelnemers aan het akkoord nu overschreden. Een belangrijke mijlpaal.

Steeds meer gemeentelijke opdrachtgevers stappen over op Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Daarmee vragen ze van taxibedrijven om inwoners uitstootvrij te vervoeren tijdens WMO- of leerlingenvervoer.

Sterk signaal
“Omdat de groep gemeenten groter wordt, ontstaat een sterker signaal naar de producenten. En dat is nodig, omdat uitstootvrije voertuigen nog niet voor alle doelgroepen in voldoende mate beschikbaar zijn”, vertelt wethouder Smitsmans van Roermond en tevens voorzitter van Omnibuzz.
Op kortere afstanden gaat nu een aantal elektrische rolstoelbussen rijden voor Omnibuzz. Voor lange afstanden, en zeker gelet op het heuvellandschap, zal gekeken moeten worden naar waterstof alternatieven.

Goede laadinfrastructuur
Steeds meer vervoerders stappen over op elektrische personenwagens als het tijd is voor vervanging. Omdat de actieradius nog niet vergelijkbaar is met dieselwagens, staan zij onder andere voor een andere planningsopgave. Een goede laadinfrastructuur is dan ook noodzakelijk. Daarnaast wordt momenteel met diverse partijen verkend hoe infrastructuur voor waterstof in Limburg gerealiseerd kan worden.