Artikelen door Arthur ter Weeme

Op zoek naar oplossingen voor maximale parkeerduur

De Hoge Raad heeft in maart 2022 bepaald dat gemeenten geen fiscale naheffingsaanslag mogen sturen aan parkeerders die langer dan toegestaan parkeren op een plek waar een parkeerverbod geldt. Gemeenten […]

Toewerken naar een regionaal mobiliteitsbudget

Het regionale mobiliteitsnetwerk loopt vast door woningbouw, dus maatregelen zijn meer dan nodig. We moeten nu echt toewerken naar een regionaal mobiliteitsbudget, waar alle betrokken partijen (Rijk, provincie en gemeenten) […]

Kenniscafé data & deelmobiliteit op 15 september

Langzaam maar zeker kunnen gemeenten beschikken over steeds meer data over deelvoertuigen. Dat helpt bij het aanscherpen van het beleid en het bijsturen van de uitvoering. In dit kenniscafé van […]

Bus in of uit de binnenstad?

De Nederlandse binnensteden veranderen van karakter: vierkante meters winkelruimte maken steeds vaker plaats voor andere functies zoals wonen en ontmoeten. Een andere inrichting en functie van binnensteden vraagt ook om […]